Alkuopetuksen täsmäkoulutuspäivä Hetassa ke 10.12. klo 13-18

Osaava Somá oahppat -hanke järjestää Hetassa alkuopetuksen täsmäkoulutuspäivän keskiviikkona 10.12. klo 13-18.
Tarkka paikka varmistuu myöhemmin.
Alkuopetuksen uusinta uutta tietoa tuo Enontekiölle KT Sirpa Eskelä-Haapanen.

Mainokset

17.11. klo 15-18 Etäluento ”Temperamenttien huomioiminen opetuksessa”

Osaava Somá oahppat -hanke järjestää hankkeessa mukana olevien kuntien opetushenkilöstölle professori Liisa Keltikangas-Järvisen etäluennon maanantaina 17.11. klo 15-18. Luennon aiheena on Temperamenttien huomioiminen opetuksessa.  Etäluentopaikat mm. Ivalo, Inari, Hetta, Kilpisjärvi, Utsjoki, Karigasniemi ja Sodankylä.

TVT-koulutus jatkuu Ivalossa

”Tieto- ja viestintätekniikkaa helposti ja käytännönläheisesti perus- ja lukio-opetuksessa”-

TVT-koulutuksen toinen päivä Ivalossa on lauantaina 1.2.2014 klo 8.15 – 15.30

Päivän aiheena on  ”Digitarina – jokaisen opettajan ehtymätön ja erinomainen oppimateriaali”

Koulutuksen järjestäjinä ovat Inarin kunta ja Lapin aluehallintovirasto

Kouluttajana toimii kasvatustieteiden maisteri Pia Lumme Rovaniemeltä.

Paikka: Ivalon yläasteen koulu, Rantatie 10, Ivalo

Ohjelma:

8.15-8.30           Aloituskahvit

8.30-11.30        Työskentelyä kouluttajan ohjauksessa         

11.30-12.30      Ruokatauko

12.30 –                Työskentelyä kouluttajan ohjauksessa 

14.00-                 Päiväkahvi työskentelyn lomassa

15.15 -15.30     Päivän palaute ja päätös

Paikan päällä on käytettävissä riittävästi iPadeja, mutta osallistujat voivat niin halutessaan tuoda myös omia laitteita.

Tähän koulutuspäivään osallistuminen ei edellytä aiempaa koulutukseen osallistumista tai kokemusta tablettien käytöstä.

Koulutukseen ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen riikka.saijets@inari.fi  27.1.2014 mennessä. 

Ilmoittautuneille Pia Lumme lähettää sähköpostilla ennakko-ohjeita koulutusta varten.

Osallistujilla on mahdollisuus ruokailuun Inarin ruokapalvelun henkilöstöruokalassa. Inarin kunnan ulkopuolelta tuleville osallistujille hinta on 6,60 euroa .  Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan ruokailuun osallistuminen ja mahdollinen erityisruokavalio.

Tervetuloa!

Lisätietoja koulutuksesta antaa :

Riikka Saijets, rehtori Ivalon yläasteen koulu,  puhelin 0400 223578

Koulutusta Ivalossa

TVT-koulutus Ivalossa                                                         https://osaavasomaoahppat.files.wordpress.com/2013/05/osaava-logo.jpg

Aika: lauantai 16.11.2013 klo 8.15 – 15.30

”Tieto- ja viestintätekniikkaa helposti ja käytännönläheisesti perus- ja lukio-opetuksessa”

Koulutuksen järjestäjinä ovat Inarin kunta ja Osaava ohjelman Somá oahppat-hanke.

Kouluttajana toimii kasvatustieteiden maisteri Pia Lumme Rovaniemeltä.

Paikka: Ivalon yläasteen koulu, Rantatie 10, Ivalo

Ohjelma:

8.15                     Aloituskahvit

8.30-9.00           Osallistujien ja kouluttajan lyhyt esittäytyminen, keskustelua ennakkokyselyn pohjalta

9.00-11.30        TVT:n pedagogisia näkökulmia: pilvipalvelut, sosiaalinen media ja erilaiset digisovellukset   opettajan apuvälineinä

11.30-12.30      Ruokatauko

12.30-15.15      Apps for Education-sovellusten konkreettista testausta tablet-laitteilla

15.15-15.30      Päivän palaute ja ehdotuksia seuraavan TVT-koulutuksen sisällöksi

Toinen koulutuspäivä aiheesta järjestetään lauantaina 1.2.2014 klo 8.15 – 15.30.

Kouluttajalla on mukana 16 kpl iPad-laitteita (sis.Apps for Education-sovelluksia). Osallistujat voivat tuoda lisäksi myös omia laitteita niin halutessaan.

Koulutukseen ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen riikka.saijets@inari.fi  8.11.2013 mennessä.

Ilmoittautuneille kouluttaja Pia Lumme lähettää sähköpostilla lyhyen ennakkokyselyn aiheeseen liittyen ja antaa ennakko-ohjeita koulutusta varten.

Osallistujilla on mahdollisuus ruokailuun Inarin ruokapalvelun henkilöstöruokalassa. Inarin kunnan ulkopuolelta tuleville osallistujille hinta on 6,50 euroa .  Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan ruokailuun osallistuminen ja mahdollinen erityisruokavalio.

Tervetuloa. Lisätietoja koulutuksesta antaa

Riikka Saijets, rehtori Ivalon yläasteen koulu,  puhelin 0400 223578

OSAAVA – Somá oahppat

Osaava-logo
Enontekiön kunnalle on myönnetty valtionavustusta hakemansa OSAAVA- hankkeen toteuttamiseen. Avustusmäärä on 28.000 euroa. Hanketta hallinnoi Enontekiön kunta ja mukana ovat Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kunnat.

Tavoitteena on järjestää alueen oppilaitosten henkilöstölle saamelaisalueen erityispiirteet  huomioivia koulutuksia, joilla lisätään valmiuksia mm. yhteistyön tekemiseen alueella. Koulutuksilla myös mahdollistetaan alueen vähien, samaa ainetta opettavien opettajien verkostoitumista.

Tulossa on mm.  1-2 päivän koulutus,  jolla pyritään   antamaan kielikylpyyn liittyvää perustietoa ja valmiuksia ensimmäisten saamenkielisten luokkien opettajille.

Tavoitteena on myös tuoda sellaista koulutusta, jolla perehdytetään monipuolisten työtapojen käyttöönottoon kouluissa. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen syventäminen jatkuu.

Enontekiön kirkko ja koulukeskus, kesäkuva 2012